AKTIVerhverv

Generalforsamling og uddeling af KNØW pris

STED: Jerlev Kro, Vilstrupvej 4, 7100 Vejle TID: Torsdag d. 22. februar 2024, kl 17.30 TILMELDING: Gerne allerede nu og senest d. 16. februar på yk@jk-pavilloner.dk

Uddeling af KNØW-prisen sker igen i 2024
Denne gang på generalforsamlingen
den 22. februar

Det er foreningens medlemmer, der indstiller en virksomhed eller person i Vejle Ådal området, så hold øjne og ører åbne i løbet af året, og send os din indstilling senest 14 dage inden uddelingen af prisen. Bestyrelsen vil gennemgå alle indkomne indstillinger.

 

PROGRAM FOR AFTENEN

18.00 Middag

19.00Foredrag med Christian Hjort ’Alene i vildmarken’

20.00 – Generalforsamling i AKTIVerhverv

Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen:

– På valg:

– Dennis Hansen – modtager genvalg

– John Mathiasen – modtager ikke genvalg

– Bjarne Thy – modtager ikke genvalg

– Bestyrelsen foreslår Brian Sørensen og Heino Grosen som nye     bestyrelsesmedlemmer

  1. Valg af 2-3 suppleanter til bestyrelsen

– På valg:

– Svend Erik Andersen – modtager genvalg

– Bestyrelsen foreslår Bjarne Thy som ny suppleant

  1. Valg af revisor
  2. Valg af revisorsuppleant
  3. Eventuelt

20.30 – Overrækkelse af Knøw Prisen 2024

 

20.45 – Kaffe & Kage

AKTIVerhverv

Forslag til aktiviteter?

Har du idéer og forslag til AKTIVerhverv så kontakt os endelig, send en mail til formand
Yvonne Kristensen
yk@jk-pavilloner.dk
eller ring på telefon 6017 0858