VELKOMMEN I AKTIVNET

Faglig og personlig inspiration

Du kan være med, hvis du er medlem af AKTIVerhverv og har en erhvervsmæssig eller privat relation til Erhvervsforeningens virkeområde.

Gruppen består af virksomheder fra forskellige brancher. Der kan ikke være flere fra samme branche med mindre dette er godkendt i netværket, så “først-til-mølle princippet” gælder her.

Vi har en masse idéer til fagligt indhold, men vi vil prioritere, at deltagere i netværket kommer til at kende hinanden.

Dernæst vil vi prioritere faglige og erhvervsrelaterede indlæg, ligesom vi vil give plads til helt aktuelle emner af interesse for netværket.

Vi håber, at du finder muligheden interessant og har lyst til at høre mere

– ring til Martin H. Lund 75 55 24 00 og få flere oplysninger.

Kommende møder i 2022

30. august

Denne morgen vil Heino Grosen fortælle om Grosen Auto og bl.a. ud fra deres erfaringer, vil vi drøfte de voldsomt stigende omkostninger og hvad vi gør... AGENDA:
7.30 Kaffe/brød og networking
7.45 Bordet rundt
8.00 Grosen Auto v/Heino Grosen
8.20 Får du dækket dine øgede omkostninger ?
8.55 Afrunding
9.00 Tak for nu

27. september

Den økonomiske morgen v/ Middelfart Sparekasse og Beirholm Revision

25. oktober

INFO følger

29. november

Business Breakfast med Borgmester Jens Ejner Christensen

Bliv medlem

Kontingentet for AKTIVnet er fastsat til kr. 3.500,00 + moms

Ring eller skriv til Martin H. Lund 75 55 24 00 og få flere oplysninger.

VINGSTED aktivt hotel & konferencecenter

Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

www.vingsted.dk

Vi sørger for alt det praktiske

Du får

Og det forventer vi af dig