VELKOMMEN I AKTIVNET

Faglig og personlig inspiration

Du kan være med, hvis du er medlem af AKTIVerhverv og har en erhvervsmæssig eller privat relation til Erhvervsforeningens virkeområde.

Gruppen består af virksomheder fra forskellige brancher. Der kan ikke være flere fra samme branche med mindre dette er godkendt i netværket, så “først-til-mølle princippet” gælder her.

Vi har en masse idéer til fagligt indhold, men vi vil prioritere, at deltagere i netværket kommer til at kende hinanden.

Dernæst vil vi prioritere faglige og erhvervsrelaterede indlæg, ligesom vi vil give plads til helt aktuelle emner af interesse for netværket. Møderne afholdes sidste tirsdag i måneden undtagen i juli og december.

Vi håber, at du finder muligheden interessant og har lyst til at høre mere – ring til Martin H. Lund 75 55 24 00 og få flere oplysninger.

Kommende møder i 2023

Alle morgenmøder er fra kl. 7.30 til 9.00 på Vingsted Hotel og Konferencecenter med fast agenda.

7.30-7.45 Morgenkaffe, networking og velkomst
7.45-8.00 Præsentationsrunde
8.00-8.45 Indlæg
8.45-9.00 Drøftelser ved bordene og afrunding

31. januar
Præsentationer

Denne morgen har vi virksomhedspræsentationer med Morten fra El Hjørnet og Christian fra Codex advokater. Hør bl.a. om overgangen efter et virksomhedssalg, hvor kan vi få hjælp til at spare på energien, hvor kan man bruge en advokat udover til kontrakter og søgsmål. Alt dette og meget mere får du svar på ved morgenens møde.

28. februar
Hvad er Bitcoin?

Temaet for oplægget er “Udviklingen af penge – hvad er Bitcoin?”, og gennemgår basal pengeteori, historiske former for penge og hvilke egenskaber guld besidder, som har gjort vi har tillagt dette aktiv stor værdi i flere tusinder år. Med denne indflyvning bliver Bitcoin præsenteret, hvor der drages paralleller til guld.

28. marts
Droneteknik/lovgivning

Denne morgen skal vi møde Ulrik Max Nielsen, Dansk Drone Netværk – som vil gøre os klogere omkring brug af droner generelt, omkring udvikling og muligheder. Ulrik kommer også rundt om droneteknik/lovgivning - de typiske anvendelses muligheder i "Open category" Media, Mapping, Inspektioner - og vi når formentlig også nogle fremtidsscenarier til sidst, afhængig af tid og spørgelyst.

25. april
Kick-ass kollega

Vi håber, at alle har deltaget i arrangementet på Bredehus d. 20.4. med foredrag af Merete Bergman Smit, for vi vil bruge denne morgen på at diskutere 4-5 nedslag i foredraget.
Vi vil gerne gøre de erfaringer I og jeres medarbejdere har gjort til en fælles debat om, hvordan vi kan føre elementer videre i vores virksomheder.
Var du ikke med til foredraget er der så her alligevel en mulighed for at samle guldkornene op!

Bliv medlem

Kontingentet for AKTIVnet er fastsat til kr. 4.000,00 + moms

Ring eller skriv til Martin H. Lund 75 55 24 00 og få flere oplysninger.

VINGSTED aktivt hotel & konferencecenter

Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

www.vingsted.dk

Vi sørger for alt det praktiske

Du får

Og det forventer vi af dig

Medlemmer af AKTIVnet

Tovholder