Generalforsamling 2023

Torsdag d. 23. februar kl 18.00

på Mølkjær Kro, Ribevej 105, Ødsted

18.00 – Spisning
19.00 – Et spændende foredrag ‘Fra Cannes til Congo’ – med fotograf Jacob Steentoft
Ca. 20.15 – Generalforsamling i AKTIVerhverv

Fra Cannes til Congo

Hvad fik et mageligt luksusdyr til at kvitte de dyre vaner, smide 35 kg og opsøge nogle af de farligste steder i verden med et kamera for øjet? Oplev Jacob Steentofts nøgne, ærlige og medrivende historie, der handler om at gå fra et overfladisk liv på første klasse til at portrættere fattigdom, krig, sult og nød med dybde og ydmyghed gennem kameraets objektiv. Finde meningen med tilværelsen.

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen:
– På valg:
– Martin H. Lund – modtager ikke genvalg
– Jan E. Nielsen – modtager genvalg
– Yvonne Kristensen – modtager genvalg
– Aksel Grosen – modtager genvalg
– Bestyrelsen foreslår Maria Degn Jensen som nyt bestyrelsesmedlem
7. Valg af 2-3 suppleanter til bestyrelsen
– På valg:
Svend Erik Andersen – modtager genvalg
– Bestyrelsen foreslår Brian Sørensen og Heino Grosen som nye suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 9. februar

Kom og hør om året 2022 og om de aktiviteter og planer, vi har for 2023 i AKTIVerhverv – din forening!

Tilmelding til Yvonne Kristensen på yk@jk-pavilloner.dk senest torsdag d. 17. februar
Grib chancen og få en god og hyggelig aften i selskab med dit store netværk i AKTIVerhverv.

AKTIVerhverv

Forslag til aktiviteter?

Har du idéer og forslag til AKTIVerhverv så kontakt os endelig, send en mail til formand
Yvonne Kristensen
yk@jk-pavilloner.dk
eller ring på telefon 6017 0858