Mentor sparring

Som nystartet selvstændig erhvervsdrivende skal du dagligt træffe beslutninger af forskellig karakter. Nogle er af faglig karakter, som du har erfarings- eller uddannelsesmæssige kompetencer til at tackle. En stor del af beslutningerne vil du måske føle, at du træffer uden de nødvendige kompetencer. Du skal som ansvarlig virksomhedsleder med jævne mellemrum bevæge dig op i helikopteren, og foretage en række beslutninger af strategisk karakter, så som udvikling, retning, økonomi og lignende.

AKTIVerhverv kan hjælpe dig med at skabe kontakt til en sparringspartner i lokalområdet, som med mere erfaring i bagagen, typisk har stået i samme situation som du gør nu. Vi vil på baggrund af en samtale med dig, kortlægge dine behov og efterfølgende skabe en kontakt til en mentor.

Det er vigtigt at understrege, at mentor ikke forpligter sig juridisk eller kan blive stillet til ansvar for sin indsats. Dette med baggrund i, at mentors holdninger og råd videregives uden vederlag.

Har du interesse i en mentor, så send en mail til bestyrelsen, hvor du kort definerer de udfordringer, du står overfor.

Erhvervsforeningen samarbejder med Vejle ErhvervsUdvikling (VEU) om at skabe gode forhold for nyetablerede virksomheder i vores område.

Du har mulighed for at hente informationsmateriale på Vejle Kommunes hjemmeside for iværksættere.

Fakta om Mentor Sparring

  • Målgruppen er nystartede virksomheder op til 3 år
  • Erhvervsforeningen kobler virksomheden sammen med mentor, ud fra en kortlæggelse af, hvilke kompetencer der efterspørges
  • Mentor forpligter sig til en gratis rådgivnings-/samtalesession af to timers varighed
  • Det er vigtigt at understrege, at mentor ikke forpligter sig juridisk eller kan blive stillet til ansvar for sin indsats
  • Der kan desuden gøres brug af etablerede tilbud via Vejle ErhvervsUdvikling