AKTIVnet

Du kan være med, hvis du er medlem af AKTIVerhverv og har en erhvervsmæssig eller privat relation til Erhvervsforeningens virkeområde defineret som gl. Egtved Kommune.

Vi sørger for alt det praktiske:

 • Et fast mødested – Vingsted Hotel og Konferencecenter
 • Gode og faste rammer for 8 -10 årlige møder
 • Foregår hver 4. tirsdag i tidsrummet fra 7:30 til 9:00
 • Der er kaffe og rundstykker samt tilbehør til de faste møder

Du får:

 • Spændende netværkskolleger
 • Faglig og personlig inspiration
 • Fast mødestruktur

Og det forventer vi af dig:

 • Høj mødefrekvens
 • Åben, ærlig og engageret tilgang til møderne
 • Fortrolighed

Dit kontingent:

 • Kontingentet for AKTIVnet er fastsat til kr. 3.500,00 + moms

Gruppen består af virksomheder fra forskellige brancher, – der kan ikke være flere fra samme branche  med mindre dette er godkendt i netværket (så “først-til-mølle princippet” gælder her).

Vi har en masse idéer til fagligt indhold, men vi vil prioritere, at deltagere i netværket kommer til at kende hinanden først.

Dernæst vil vi prioritere faglige og erhvervsrelaterede indlæg, ligesom vi vil give plads til helt aktuelle emner af interesse for netværket.

Vi håber, at du finder vores initiativ interessant og gerne vil høre mere

– ring til Martin H. Lund 75 55 24 00 og få flere oplysninger.